30 Ιουνίου 2011

Ηλιακό στάδιο στην Ταϊβάν
Ηλιακό στάδιο στην Ταϊβάν 
Στην Ταϊβάν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του σταδίου που απεικονίζεται στην φωτογραφία. Πρόκειται για ένα στάδιο ηλιακής ενέργειας που θα παράγει 100% του ηλεκτρισμού που θα χρησιμοποιεί από φωτοβολταϊκά. Σχεδιάστηκε από τον Toyo Ito, και έχει 50,000 θέσεις και 8,844 ηλιακούς συλλέκτες.

Ηλιακό στάδιο στην Ταϊβάν 


Ηλιακό στάδιο στην Ταϊβάν

Ηλιακό στάδιο στην Ταϊβάν

Ηλιακό στάδιο στην Ταϊβάν

Ηλιακό στάδιο στην Ταϊβάν

Ηλιακό στάδιο στην Ταϊβάν

Ηλιακό στάδιο στην Ταϊβάν

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...